Αποτελέσματα 2019

Αποτελέσματα 
Spetsathlon 2019

TΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ SPETSATHLON (ENDURANCE TRIATHLON)

TΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ SPETSATHLON (ENDURANCE TRIATHLON RELAY)

TΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ SPETSATHLON (Sprint triathlon)

TΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ SPETSATHLON (Sprint triathlon relay)

TΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 5Κ#Charity4sports Run

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1km Swim Race

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1km Swim Race Wet Suit

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3km Swim Race

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3km Swim Race Wet Suit

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 25km Bike Race

Χορηγοί & Υποστηρικτές
Spetsathlon 2022

Χορηγοί & Υποστηρικτές
Spetsathlon 2022

χορηγοι

ΧΟΡΗΓΟΙ

Official Car Partner

BEAUTY PARTNER

ΧΟΡΗΓΟΣ PASTA NIGHT

TIMING SPONSOR

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ

medical partner

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

χορηγοσ κερασματων

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

TRANSPORTATION PARTNER

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Spetses mini marathon

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Spetses mini marathon

Share This