Αποτελέσματα 2024

Αποτελέσματα 
Spetsathlon 2024

Tα αποτελέσματα του κολυμβητικού αγώνα των 1 χλμ. Non WetSuit

Tα αποτελέσματα του κολυμβητικού αγώνα των 1 χλμ. WetSuit

Tα αποτελέσματα του κολυμβητικού αγώνα των 3 χλμ. Non WetSuit

Tα αποτελέσματα του κολυμβητικού αγώνα των 3 χλμ. WetSuit

Tα αποτελέσματα του Ποδηλατικού αγώνα

Tα αποτελέσματα του αγώνα των 5χλμ.

Tα αποτελέσματα του αγώνα Endurance Triathlon

Tα αποτελέσματα του αγώνα Endurance Triathlon Relay

Tα αποτελέσματα του αγώνα Sprint Triathlon

Tα αποτελέσματα του αγώνα Sprint Triathlon Relay

Χορηγοί & Υποστηρικτές
Spetsathlon

Χορηγοί & Υποστηρικτές
Spetsathlon

χορηγοι

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ

timing sponsor

ΧΟΡΗΓΟΣ PASTA NIGHT

SUN CARE PARTNER

ΧΟΡΗΓΟΣ

medical partner

ΧΟΡΗΓΟΣ

TRANSPORTATION PARTNER

TRANSPORTATION PARTNER

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Spetses mini marathon

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Spetses mini marathon

Share This